ASW 20

Objednávka č./ Best. - Nr./ Stock - Nr.: 

2 007

Zvětšit / Zoom
Barva / Colour / Farbe :
 
RAL 9003

Větroň ASW 20 vyrobila v roce 1977 německá firma SCHLEICHER ve dvou verzích o rozpětí 15 m a o rozpětí 16 m. Naše firma vyrobila celolaminátové polomakety modelu ASW 20 obou verzí v měřítku 1 : 4. Model větroně ASW 20 je určen především pro svahové létání, lze jej však snadno přestavět na verzi elektro. Maximální dokončenost všech dílů umožňuje rychlou RC zástavbu.

Glider ASW 20 was manufactured in 1977 by a German company SCHLEICHER in two versions: with wing span of 15 meters and 16 meters. Our firm manufactured all-laminated semi-models of ASW 20 in both versions, the scale being 1:4. This glider was designed mainly for slope soaring, but can be easily adapted to electric version. The maximum completion of all parts allows for fast RC fitting.

Die ASW 20 wurde im Jahr 1977 von der Firma Schleicher in zwei Versionen mit 15 und 16 m Spannweite hergestellt. Wir haben ein Semi- Scale Voll GFK- Modell beider Versionen im Maßstab 1:4 konstruiert. Die ASW 20 ist besonders für den Hangflug bestimmt, kann aber auch an der Winde und als Elektroumbau überzeugen. Der gewohnt hohe Vorfertigungsgrad aller Teile ermöglicht schnellen sehr RC-Einbau.

 Technická data

 Technische Daten

 Technical condition

 ASW  20

 Výrobce

 Hersteller

 Manufakturer

 V.J.V. VALENTA MODEL

 Rozpětí -verze 15 m

 Spannweite-Version 15 m

 Wing span-version 15 m

 3 750 mm

 Rozpětí-verze 16 m

 Spannweite-Version 16 m

 Wing span-version 16 m

 4 000 mm

 Rozpětí výškovky

 Hohenleitwerkspannweite

 Elewator span

 625 mm

 Délka

 Länge

 Lenght

 1 770 mm

 Profil křídla

 Flügelprofil

 Aerofoil

 HQ 1,5/12%

 Profil výškovky

 Hohenleitwerkprofil

 Elevator profil

 SD 8020/10%

 Plocha křídla 1.

 Flügelflache 1.

 Wing area 1.

 68,5 dm2

 Plocha křídla 2.

 Flügelfläche 2.

 Wing area 2.

 71 dm2

 Plocha výškovky

 Hohenleitwekfläche

 Elevator area

 7 dm2

 Letová váha

 Fluggewicht

 Flying weight

 3 700 g

 Zatížení 1.

 Flächenbelastung 1.

 Wing loading 1.

 54,01 g/dm2

 Zatížení 2.

 Flächenbelastung 2.

 Wing loading 2.

 52,81 g/dm2

 Počet ovlád. funkcí

 Anzahl der Funktionen

 Nr.of controll. functions

 5