Thermik XXXL Objednávka č./ Best. - Nr./ Stock - Nr.: 

2 029

Zvětšit / Zoom Zvětšit / Zoom

Barva / Colour / Farbe :
RAL 4006 RAL 9017 RAL 3020 RAL 5015
RAL 5002 RAL 1003 RAL 9003

Zážitky při řízení tohoto modelu při letu jsou velmi obdobné s řízením skutečného větroně. Model je vhodný pro létání na velkých svazích (alpské létání) a je proto také postaven dostatečně pevný. Výborně létá v termice, ale je také dodáván v elektro versi, neboť při jeho rozpětí 5 m je velmi žádoucí model rychle vytáhnout pomocí elektro motoru do potřebné výšky. Navzdory velkému rozpětí model přepravíme ve složeném stavu v nevelkém balíku: Délka 195 cm, šířka 45 cm, výška (tloušťka) 18 cm.

The experience with handling this model is very similar to flying a real glider. The model is suitable for flying in big slopes (the Alps' flying) and therefore is quite sturdy. It flies excellent in thermics, but is also supplied in electro version, since with its wing span of 5m it is desirable to pull the model quickly up to a required altitude with electro motor. In spite of large wing span is the model shipped in small package: length 195 cm, width 45 cm, height (thickness) 18 cm.

Groß, größer, Thermik XXXL. Der Thermik XXXL ist auf Basis des sehr erfolgreichen Thermik XL entstanden. Ziel bei der Konstruktion war ein Modell zu schaffen, dass groß genug ist, um im hochalpinen Einsatz großflächig nach Aufwinden zu suchen. Gleichzeitig ist der Thermik XXXL auch fest genug ausgelegt, um den Belastungen des Hangflugs gewachsen zu sein. Für den Einsatz in der Ebene lässt sich der Thermik XXXL vorzüglich elektrifizieren oder auch im modernen GPS Dreiecksfliegen einsetzen. Auf Wunsch liefern wir für die Servos die notwendigen Servorahmen aus CNC gefrästem Sperrholz. Trotz der großen Spannweite ist möglich das Modell kompakt zu verpacken, so dass die Packmaße wie folgt sind: Länge 195 cm, Breite 45 cm, Höhe 18 cm.

 Technická data  Technische daten  Technical condition  THERMIK XXXL
 Výrobce  Hersteller  Manufacturer  V.J.V.VALENTA MODEL
 Rozpětí křídla  Flügelspannweite  Wing span  4 940 mm
 Rozpětí výškovky  Hohenleitwerkspannweite  Elewator span  750 mm
 Délka  Länge  Lenght  1 900 mm
 Profil křídla  Flügelprofil  Aerofoil  MH 32 / SD 7037
 Profil výškovky  Hohenleitwerkprofil  Elevator profil  NACA 009
 Plocha křídla  Flügelfläche  Wing area  104,1 dm2
 Plocha výškovky  Hohenleitwerkfläche  Elevator area  9,2 dm2
 Letová váha větroň  Fluggewicht Segler  Flying weight glider  5 250 g
 Letová váha elektro  Fluggewicht Elektro  Flying weight electro  6 200 g
 Motor  Motor  Motor  ROTON 900W/1
 Zdroje 14 - 16 ks  Batterie 14 - 16 St  Batery 14 - 16 pcs  Sanyo RC 2400
 Proud  Strom  Current  cca 40 A
 Zatížení větroň  Flächenbelastung Segler  Wing loading glider  50 g/dm2
 Zatížení elektro  Flächenbelastung Elektro  Wing loading electro  59,6 g/dm2
 Vrtule  Luftschraube  Propeller  13 x 11
 Počet ovlád. funkcí  Anzahl der Funktionen  Nr. off controll. functions  5 - 6